Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ (;).   Η 15η Απριλίου είναι τελικά η καταληκτική ημερομηνία για όσους κινούν ανασφάλιστα οχήματα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει αυστηρές ποινές. Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» αναφέρει αναλυτικά όλες τις κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που δεν έχουν πληρώσει την ασφάλεια. Ο ασφαλιστής Μάκης Καμποσούλης με μεγάλη ασφαλιστική πορεία στην Καβάλα, μας εξήγησε τι θα γίνει, εκφράζοντας παράλληλα και τις επιφυλάξεις του. 

   Έτσι, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Αν ανασφάλιστο όχημα εμπλακεί σε ατύχημα  αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων, θα απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης. Ακόμη θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
   Ο εντοπισμός τώρα των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων, θα διενεργείται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους αλλά και ηλεκτρονικά, με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται ως η αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία. Η Γ.Γ.Π.Σ. αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους του αρχείου του Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και δόθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες και των αυτοκίνητων ή οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης. Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. θα συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία θα τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή της, για  παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή, θα απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της ειδοποιητήριας επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.

   Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία θα επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών. Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.
   Βέβαια ο κ. Καμποσούλης εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις. Π.χ τι θα γίνετε με τα δίκυκλα οχήματα, για τα οποία οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για όλο τον χρόνο, όμως τα χρησιμοποιούν μόνο τα καλοκαίρια και τα ασφαλίζουν μόνο για μισό χρόνο, ή με όσους έχουν τα οχήματά τους ακινητοποιημένα. Τι θα γίνει μ’ αυτούς, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί. Πάντως σύμφωνα με τους ασφαλιστές, το νομοσχέδιο κινείται σε καλό πλαίσιο, αφού στο νομό Καβάλας κυκλοφορούν πάνω από 5.000 ανασφάλιστα οχήματα και σε όλη την Ελλάδα ξεπερνούν το 1.000.000. Και φυσικά από την στιγμή που θα αρχίσουν οι τροχονομικοί έλεγχοι, δεν θα μείνουν απ’ έξω οι έλεγχοι για τα τέλη κυκλοφορίας και οι έλεγχοι για ΚΤΕΟ. Τώρα βέβαια απομένει να δούμε που θα βρουν τόσους τροχονόμους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου