Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες από τις υπηρεσίες του δήμου Καβάλας για την προετοιμασία των εκλογικών τμημάτων και όλα είναι έτοιμα για την εκλογική διαδικασία.
Χρήσιμες πληροφορίες για όσους ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο Καβάλας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

Οι ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ θα γίνουν στις 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 7η πρωινή και θα λήξει τη 19η ώρα της ίδιας ημέρας.
Οι εκλογείς υποχρεώνονται να προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα που ορίσθηκαν με τις 03/3451/4-9-2015 και 03/3553/4-9-2015 αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη Καβάλας προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Πρόγραμμα ψηφοφορίας έχει αναρτηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης και στα εκλογικά τμήματα για να ενημερωθούν έγκαιρα οι δημότες εκλογείς σε ποιο τμήμα θα ψηφίσουν. Οφείλουν κατά την ημέρα των εκλογών να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης, ή βιβλιάριο υγείας όλων των ταμείων, ή και τυχόν κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, για τη σχετική αναγνώρισή τους από τις οικείες εφορευτικές επιτροπές.
Επίσης, οι εκλογείς μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις», όπου πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους εμφανίζεται το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν.
Ειδικό συνεργείο από υπαλλήλους του Δήμου θα εργάζεται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Κασσάνδρου 6, ισόγειο Δημοτικής Βιβλιοθήκης) για να εξυπηρετεί τους δημότες εκλογείς και τους δικαστικούς αντιπροσώπους σύμφωνα με το παρακάτω ωράριο:
1) Το Σάββατο 19/9/2015 από τις 08.00 μέχρι 22.00
2) Την Κυριακή 20/9/2015 από τις 6.30 μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας.
Υπηρεσιακά τηλέφωνα για πληροφορίες και επικοινωνία: 2513 500119, 2513 500120, 2513 50021 και 2513 500122.
                                 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ(Έδρα Καβάλα)

1.ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ(Έδρα Καβάλα)

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ


27ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Γ" (ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ).


28ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ) μέχρι και "Κ" (ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).


29ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΪΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).


30ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ) μέχρι "Μ" (ΜΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).


31ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΙΧ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).


32ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 15ο Δημ. Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) μέχρι "Σ" (ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ).
    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας, των κρατουμένων σε αυτό καθώς και του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας.


33ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 15ο Δημ. Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΓΟΥΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ) μέχρι "Τ" (ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ).


34ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 15ο Δημ. Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι και "Ψ".
   Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του Επιτελείου της Αστυνομικής Δ/νσης Καβάλας, το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας καθώς, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και το προσωπικό του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ “BLUE STAR 1” Ν.Π.10744.35ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Γ" (ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ).


 36ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΕΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ) μέχρι "Ζ" (ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).


 37ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ζ" (ΖΓΟΥΡΟ ΑΝΔΡΕΑ) μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

38ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΓΑ ΖΩΗ) μέχρι "Λ" (ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).


39ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗΣ) μέχρι "Μ" (ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).


40ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΑΛΑΓΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).


41ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ) μέχρι "Σ" (ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

42ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Τ" (ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).
43ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ) μέχρι και "Ω".


 44ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Β".


 45ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" μέχρι και "Ε".
46ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ζ" μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ). 47ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ) μέχρι "Κ" (ΚΥΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ).
    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό των 7731, 7732, 7734 Στρατιωτικών Μονάδων.


48ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ) μέχρι "Μ" (ΜΟΣΧΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ).49ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ).


50ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).


51ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΛΑΙ ΕΡΙΣΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).


52ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΑΜΑ ΑΘΗΝΑ) μέχρι και "Ψ".


53ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Β" (ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ).
54ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Β" (ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ) μέχρι "Δ" (ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).55ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Ι" (ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ).56ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ι" (ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ) μέχρι "Κ" (ΚΕΚΡΙΔΟΥ ΜΗΝΟΔΩΡΑ).


57ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) μέχρι "Λ" (ΛΑΓΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ).


58ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ).59ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι και "Ο" (ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ).60ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ο" (ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) μέχρι "Π" (ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).
61ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ) μέχρι "Σ" (ΣΤΟΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ).


62ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ).
       Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ Ν.Π.11892.
63ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΙΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι και "Ω".
  Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΣΟΣ ΡΟΔΟΣ» Ν.Π.11520.


64ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Β" (ΒΛΗΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ).
65ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Β" (ΒΟΓΔΑ ΕΥΑΝΘΙΑ) μέχρι "Δ" (ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ).

66ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέχρι "Κ" (ΚΑΜΗΛΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ).


67ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) μέχρι "Κ" (ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).


68ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΝΙΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Λ" (ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ).
69ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).


70ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ)

71ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) μέχρι "Π" (ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ).
72ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΡΙΜΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΥΡΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ).73ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΦΕΤΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ).74ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΟΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) μέχρι και "Ψ".


75ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΒΔΙΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) μέχρι "Α" (ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ).

76ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ) μέχρι "Γ" (ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).


77ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Γ" (ΓΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).

78ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Ε" (ΕΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).

79ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ε" (ΕΜΒΟΛΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ) μέχρι "Ι" (ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ).


80ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ι" (ΙΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

81ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΕΡΤΙΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ).

82ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ).

83ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ) μέχρι "Λ" (ΛΕΞΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ).
84ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ) μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ).

85ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΥΘΕΝΤΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΠΕΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.)


86ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΕΗ ΣΜΑΡΩ) μέχρι "Ν" (ΝΤΕΡΙΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ).

87ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" (ΝΤΙ ΝΑΠΟΛΗ ΚΙΑΡΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ).


88ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ) μέχρι  "Π" (ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ).

89ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Σ" (ΣΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ).90ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ) μέχρι "Σ" (ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).

91ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΑΒΑΝΛΗ ΧΡΥΣΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΑΠΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).


92ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΑΡΙΚΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Χ" (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΠΗ).
93ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Χ" (ΧΑΜΟΥΞΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ) μέχρι και "Ψ".


94ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι "Α" (ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ).
    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας.


95ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΣΥΡΙΑΝ ΑΓΚΟΠ) μέχρι "Γ" (ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).


96ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Δ" (ΔΗΜΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ).


97ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΙΑΒΑΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Θ" (ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ).

98ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Θ" (ΘΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΑΠΡΙΟ ΤΖΕΜΜΑ).
99ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΖΟΥΝΙΑ ΣΜΑΡΩ).


100ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΗΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΡΥΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).

101ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Μ" (ΜΑΜΤΣΑΔΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ).


102ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΝΑΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΟΥΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).
103ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΟΥΡΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) μέχρι "Ν" (ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)


104ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ).105ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).


106ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι και "Σ" (ΣΟΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ).


107ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) μέχρι "Τ" (ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ).


108ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ) μέχρι "Φ" (ΦΙΛΩ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ).
109ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Φ" (ΦΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ) μέχρι και "Ψ".


110ο Εκλογικό Τμήμα: Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας-

Συνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτ.Σχολείο Παληού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΠΑΛΗΟΥ του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ).


111ο Εκλογικό Τμήμα: Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας-

Συνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτ.Σχολείο Παληού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΠΑΛΗΟΥ  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ) μέχρι και "Ψ".112ο Εκλογικό Τμήμα:Η’Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Ι".
    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Καβάλας.


113ο Εκλογικό Τμήμα:Η’Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ).


114ο Εκλογικό Τμήμα:Η΄Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.
   Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι και "Ρ".
115ο Εκλογικό Τμήμα:Η’Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" μέχρι και "Ψ".


116ο Εκλογικό Τμήμα:Θ’Εκλογικό Διαμέρισμα Χαλκερού.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Χαλκερού.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Χαλκερού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ


117ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Γ" (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ).

 


118ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ) μέχρι και "Ι".


119ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΝΑ) μέχρι "Κ" (ΚΕΝΤΙΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ).


120ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) μέχρι "Λ" (ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ).

 


121ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΕΠΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).


122ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΑΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ).123ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ) μέχρι "Τ" (ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)


124ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι και "Ψ".


125ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Ι" (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ).


126ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ι" (ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ).


127ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι "Σ" (ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ).
128ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΚΟΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) μέχρι και "Ψ".
129ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Δ".


130ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ε" μέχρι "Κ" (ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ).


131ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΡΧΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι και "Μ".

132ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" μέχρι και "Σ".

133ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" μέχρι και "Ψ".


134ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κορυφών.
Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Κορυφών.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κορυφών.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.


135ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρυονερίου.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κρυονερίου.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Γυμνάσιο Κρυονερίου.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).


136ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρυονερίου.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κρυονερίου.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Γυμνάσιο Κρυονερίου.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ) μέχρι και "Ψ".


137ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λιμνιών.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λιμνιών.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λιμνιών.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.


138ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λυδίας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λυδίας.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Λυδίας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι  "Μ" (ΜΕΡΣΙΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ).


139ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λυδίας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λυδίας.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Λυδίας.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑ) μέχρι και "Χ".


140ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Π.Καβάλας.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Π.Καβάλας.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Π.Καβάλας .
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.141ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πολύστυλου.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Πολύστυλου.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Πολύστυλου.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.


142ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πολύστυλου –
Συνοικισμός ΔΑΤΟΥ.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Πολύστυλου.
Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο  Δάτου.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΔΑΤΟΥ, του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.


143ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πολύνερου.
Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πολύνερου.
Κατάστημα ψηφοφορίας:Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πολύνερου.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.


144ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φιλίππων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Φιλίππων.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ).


145ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φιλίππων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Φιλίππων.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων.
Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ).


146ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φιλίππων.
Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Φιλίππων.
Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΣΑΠΟΡΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ) μέχρι και"Χ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου